Iedereen naar de psycholoog voor 11 euro?

Nadat minister Vandenbroucke in de zomer van 2021 met de nieuwe conventie aankondigde dat ‘iedereen naar de psycholoog’ zou kunnen voor 11 euro, is er door de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg hard gewerkt om tot een haalbare realisatie van deze belofte te komen.

Via de beroepsvereniging hebben we enorm aangedrongen op een juiste communicatie naar de cliënt opdat ieder goed geïnformeerd is en de burgers met de juiste verwachtingen naar de psycholoog zullen stappen of verwezen worden. In afwachting hiervan vinden wij het belangrijk u alvast in te lichten.

De conventie heeft onvoldoende middelen om iedereen de terugbetaling aan te bieden. Daarom kunnen slechts een beperkt aantal psychologen en klinisch orthopedagogen (sinds 1 april 2022) instappen en wordt er enkel voor een beperkt aantal sessies terugbetaling gegeven aan mensen uit prioritaire kwetsbare doelgroepen.

Wij hebben in onze praktijk ervoor gekozen om niet toe te treden, daardoor geen nieuwe doelgroepen te bedienen en beschikbaar te blijven voor onze huidige cliënten.  We hopen dat deze conventie in de toekomst wordt uitgebreid en daardoor voor meer mensen toegankelijk wordt.

Een overzicht van de geconventioneerde psychologen en orthopedagogen voor volwassenen vind je op de website van Diletti (www.diletti.be), voor kinderen en jongeren vind je die op de website van Yuneco (www.yuneco.be). Vaak zijn zij gelimiteerd in het aantal sessies/uren per week waarin zij mensen kunnen zien binnen de conventie.

Nieuwe kunst op de muur

Het initiatief ‘muur zoekt kunst’ kent een volgend hoofdstuk. Onze wachtzaal werd weer in een nieuw kleedje gestoken waarvoor we nogmaals onze keuze maakten in de kunstwerken van Jan Debeurme. Bedankt, Jan, voor de landschappen die ons soms wat verder weg brengen, al is het maar een momentje.

De wachtzaal is enkel toegankelijk voor mensen met een afspraak bij één van onze therapeuten en de kunstwerken zijn niet gelinkt aan de therapieën in de praktijk.

Ben je een kunstenaar uit de regio en wil je ook met ons samenwerken? Neem dan zeker contact op.

Coronamaatregelen

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, volgden we sinds het begin van de pandemie de coronamaatregelen nauwgezet op. We hechten veel belang aan een juist professioneel contact, met de nodige afstand en de gewenste nabijheid. Als de omstandigheden vrijheid mogelijk maken, laten we je de keuze om in onze praktijk een mondmasker te dragen bij het binnenkomen. Alcoholgel is beschikbaar voor wie het wil. Wanneer de situatie daarom vraagt, vind je bijkomende maatregelen aangeduid bij de ingang.

Wie graag in de archieven kijkt, kan hier de getroffen Corona maatregelen nog herlezen.

Adelante lanceert ‘Vaklitera’

Als therapeuten willen we onszelf steeds verder bekwamen in ons vak, nieuwe inzichten verwerven en kennis delen. In mei 2021 gaat het initiatief ‘Vaklitera’ van start, dat ons uitdaagt om elk trimester een artikel uit een vaktijdschrift te doorgronden. In kleine leesgroepjes komen we samen om daarover onderling in debat te gaan. We nodigen graag therapeuten uit de regio uit om aan te sluiten bij een groep.  We starten met de groep systeemtherapeuten die het tijdschrift ‘Systeemtherapie’ zullen bestuderen, maar later kunnen ook andere stromingen een groepje vormen om met een ander tijdschrift aan de slag te gaan.

Ben je een therapeut uit de regio en wil je aansluiten bij een leesgroep, neem dan contact op met info@adelantebierbeek.be