Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

Wie kinderen opvoedt, zal dit waarschijnlijk ervaren als één van de grootste uitdagingen die je tegenkomt in een mensenleven. Het is dan ook normaal dat je als ouder af en toe vragen hebt, die je onzeker maken. Plots weet je het even niet meer. Als de bezorgdheden en onzekerheden zo hoog oplopen dat ze het dagelijks leven bemoeilijken, kan je een punt bereiken waarop je hulp zoekt.

Opvoedingsondersteuning of ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met de ouder(s). Omdat ieder gezin anders is, heeft elk traject zijn specifieke vorm. We vertrekken steeds van de vragen en noden van de ouders.

Wanneer ouders botsen op moeilijk of verontrustend gedrag van hun kind vragen ze zich mogelijks af hoe ze hun kind kunnen ondersteunen. In het traject staan we stil bij wat er moeilijk loopt in jullie gezin en hoe dit anders kan. We maken ook ruimte voor je krachten als ouderpaar. We kijken naar wat goed loopt en breiden dat uit. We gaan samen op zoek naar wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding van jullie kind(eren) en hoe jullie dit kunnen realiseren.