Sonja Custers

Hoe kinderen ontwikkelen tot tieners en de dynamiek daarvan in het gezin zijn telkens weer unieke verhalen. Soms maken ouders of andere betrokkenen zich zorgen over die ontwikkeling. Conflicten in het gezin zijn wel eens erg zwaar om dragen. Dan is het goed om ongerustheid over je kind of je gezin te delen. Mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog (specialisme Kind, Jeugdige en Gezin, KU Leuven 1999) en tot systeemtherapeut (IPRR 2014) hebben me gevormd tot een geoefend luisteraar, die vraagtekens en uitroeptekens plaatst, die dan door de anderen worden opgemerkt. Consultaties met het gezin bestaan vaak uit het leren ‘verstaan’ van elkaar. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van probleemgedrag en de ondergrond van de boosheid of het verdriet. We maken de boodschap van het symptoom duidelijk en kijken naar de effecten van het gedrag op de bredere context (ouders, gezin, school,…). 

Ook in de individuele gesprekken met kinderen en jongeren staat het ‘begrijpen’ centraal: een kind/jongere die zichzelf beter begrijpt, gedrag en emoties leert kaderen, en samen zoekt naar andere manieren van reageren, groeit in zelfkennis, zelfvertrouwen en relaties. Ik ga met kinderen en jongeren in gesprek, maar gebruik ook vaak spel- en ander materiaal om het innerlijk beleven zichtbaar te maken. 

Kinderen en jongeren met autisme… Dat is een verhaal apart, dat doorheen mijn loopbaan steeds meer is gaan betekenen. Hier ben ik voor kinderen en ouders een wegwijzer op hun pad. 

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0484 / 190 575 of per mail.

Als zelfstandig psycholoog zijn wij verplicht om onze ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier.