Sonja Custers

Als jongere worstel je wel eens met jezelf, met je gedachten en gevoelens, met mensen om je heen, met je verleden of je toekomst. Loskomen en je eigen weg gaan geeft kracht, maar kan je ook onzeker maken. 

In therapie nemen we samen de tijd om te reflecteren, zoeken we naar wat ‘slecht voelen’ betekent en hoe je daar weer uit geraakt. Wat centraal staat, is je gedrag en emoties begrijpen. Door te zoeken naar andere manieren van reageren, kom je tot groei in zelfkennis, zelfvertrouwen en relaties. We bekijken waar het echt om gaat. Waar je het gevoel van verbinding met anderen kwijt bent, gaan we die weer herstellen. Mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog (specialisme Kind, Jeugdige en Gezin, KU Leuven 1999) en tot systeemtherapeut (IPRR 2014) hebben me gevormd tot een geoefend luisteraar, die vraagtekens en uitroeptekens plaatst, die je aan het denken zetten.

Ik ga met kinderen en jongeren in gesprek, maar gebruik ook vaak spel- en ander materiaal om het innerlijk beleven zichtbaar te maken. 

Voor ouders zijn de noden en de emoties van je kind soms zwaar om dragen en kan het helpen om daarover te spreken met een buitenstaander. Samen staan we stil bij je vragen als ouder over de eigenheid van je kind en bekijken we hoe je de ontwikkeling weer optimaal kan laten verlopen.

Terwijl een vraag vaak start bij een individuele problematiek, ligt een deel van de oplossing doorgaans in de relaties met anderen, waaronder de ouders. Gesprekken zijn daarom vaak een combinatie van sessies met de jongere enerzijds en gesprekken met ouder(s) en kind anderzijds. Naarmate de therapie vordert, kijken ouders en jongeren anders naar zichzelf en naar elkaar, waardoor de connectie versterkt en alternatieven ontstaan om met elkaar en met probleemgedrag om te gaan.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0484 / 190 575 of per mail.

Als zelfstandig psycholoog zijn wij verplicht om onze ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier.