Sociale vaardigheidstraining

Vaardigheden om met andere kinderen te kunnen spelen, in een groep (klas, gezin, vriendenclub) te kunnen functioneren en met anderen om te gaan, gebruikt een kind iedere dag.

Wanneer dit contact niet vanzelf gaat, word je hier elke dag mee geconfronteerd en kom je alleen te staan… Sommige kinderen hebben hiervoor wat extra hulp, steun en oefening nodig. SVT (sociale vaardigheidstraining) kan dit bieden.

Doel

We willen in de eerste plaats de kinderen ‘sterker’ en weerbaarder maken door te werken aan hun zelfvertrouwen. Vaak is dit de oorzaak van veel ‘problemen’. Daarnaast willen we sociaal inzicht en begrip bijbrengen, kinderen bewuster maken van eigen gevoelens, gedachten en handelen, waardoor ze zich beter leren te verplaatsen in de gevoelens en gedachten van anderen. En we oefenen natuurlijk sociale vaardigheden in concreet dagdagelijks gedrag.

Voor welke kinderen is zo’n sociale vaardigheidstraining aan te raden?

Thema’s van de sessies

  • praten en luisteren
  • gevoelens (van jezelf en anderen)
  • eigenschappen van jezelf
  • je mening
  • samen spelen/samenwerken
  • pesten
  • etc.

De training start bij inschrijving van 5 à 8 deelnemers en loopt over een periode van een drietal maanden (min of meer een sessie om de 10 dagen).

Werkwijze en verloop

‘De Coole Kikker’ is een training van 7 sessies van anderhalf uur, op maat van kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.

We starten met een infosessie waarop alle kinderen en ouders uitgenodigd zijn.

Voorafgaande aan de training maken we kennis met ouder(s) en kind. Op deze manier kunnen er persoonlijke accenten worden gelegd tijdens de groepsbijeenkomsten.

Vervolgens komen we met een groepje van minimum 5 en maximum 8 kinderen samen om door middel van oefeningen, verhalen, (rollen)spelen en gesprek sociale vaardigheden te oefenen. We werken aan sociaal inzicht en er wordt naast het oefenen ook veel gepraat en dieper ingegaan op dagdagelijkse situaties.

De kinderen/jongeren krijgen na afloop van elke sessie een ‘thuisopdracht’ mee die ze op school of met vrienden kunnen proberen of samen met de ouder(s) oefenen. Deze opdrachten zorgen ervoor dat ze de sociale vaardigheden ook effectief leren toepassen in hun eigen leven.

Na de sessies met de kinderen is er een evaluatiegesprek (oudercontact) met elk kind en zijn/haar ouder(s) waarin persoonlijke feedback wordt gegeven. Gedurende de training wordt de school ondersteund met tips of is er telefonisch overleg.