Doelgroep van de sociale vaardigheidstraining (SVT)

Voor wie gaan de sessies SVT door?

Jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar hebben baat bij een sociale vaardigheidstraining als zij

 • verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien,
 • moeite hebben met grenzen, zowel te weinig grenzen aangeven als grenzen overschrijden,
 • psychosomatische klachten vertonen die gelinkt zijn aan sociale situaties,
 • kampen met een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde,
 • specifieke problemen ervaren in de sociale omgang:
  • omgang met leeftijdsgenootjes
  • pesten of gepest worden
  • angst om vragen te stellen
  • oogcontact ontwijken, zacht praten
  • weinig initiatieven nemen
  • weinig assertief zijn
  • in contact en spel alles zelf willen bepalen
  • zich moeilijk aan (spel)regels kunnen houden