Anneleen Beerten

Als mensen zijn we allemaal op zoek naar hetgeen ons gelukkig maakt. Soms geraak je echter je weg hierin kwijt. Drempels die een waardevol leven voor jou in de weg staan, kunnen we zichtbaar en hanteerbaar maken via psychologische gesprekken of een psychodiagnostisch onderzoek.

Tijdens de psychologische gesprekken werk ik volgens het kader van Cognitieve Gedragstherapie (CBT) en Acceptance- and Commitment therapie (ACT).

Mijn opleiding aan het Beck Institute en de opleiding ACT For Trauma, uitgegeven door Dr. Russ Harris, vertalen zich in het dagelijks werken met mensen in een aanpak waarin wij samen aan de slag gaan met de drempels in jouw leven. We sporen de condities op die je gedrag of beleving beïnvloeden en maken gebruik van jouw waarden als kompas om richting te geven aan ons traject. Tijdens het traject zullen we stilstaan bij de verbintenis tussen je gedachten, gevoelens en gedrag. Deze informatie zullen we gebruiken om de richting die je uitgaat in het leven overeen te stemmen met je waardenkompas. In 2021 ben ik gestart aan mijn postgraduaat Gedragstherapie aan de KU Leuven, die mij verder vervolmaakt tot gedragstherapeut.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan los staan van een therapietraject of er net mee gecombineerd worden. Het geeft inzicht in de kwetsbaarheden die mogelijk onderliggend zijn aan je klachten. Tijdens het intakegesprek krijgen we zicht op je noden en verzamelen we alle relevante informatie. Op basis daarvan wordt er een testbatterij samengesteld, bestaande uit kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten.

Door het uitvoeren van een psychodiagnostisch onderzoek wordt het intelligentieniveau en je copingsstijl in kaart gebracht en achterhalen we een eventuele stemmingsstoornis, een angststoornis, een persoonlijkheidsstoornis, een posttraumatische stressstoornis, een psychotische stoornis en/of een hechtingsstoornis. Er kan ook een ontwikkelingsstoornis vastgesteld worden: een autismespectrumstoornis of een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD).

Je ontvangt een verslag waarin alle resultaten staan weergegeven, samen met een mogelijke diagnosestelling alsook een psychologisch behandeladvies.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0493/835649 of per mail.

Als zelfstandig psycholoog zijn wij verplicht om onze ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier.