Hanne Baert

Samenleven in een gezin is een continue zoektocht naar afstemming tussen de verschillende gezinsleden. Dat breng vaak uitdagingen met zich mee. Soms ervaren mensen in het dagelijks leven heel wat moeilijkheden als ruzies zwaar gaan wegen, bezorgdheden over gedrag van je kind of jongere de overhand nemen en je onzekerheid als ouder toeneemt. Samen met het gezin ga ik op zoek naar de betekenis van gedrag, om daarna te kijken hoe we de onderliggende noden en verwachtingen van de gezinsleden op elkaar kunnen afstemmen. Op deze manier komt er weer ruimte voor gesprek, groei, warmte en fijne momenten in het gezin.

Soms zijn individuele sessies voor je kind of jongere aangewezen, om ruimte te maken voor zijn/haar eigen beleving, zichzelf beter te gaan begrijpen en vaardigheden te oefenen. Ik vind het hierbij belangrijk dat ouders betrokken blijven in het traject door middel van oudergesprekken of gezinsgesprekken. We spreken samen af hoe we dat concreet vormgeven.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin binnen de psychiatrische zorg en de integrale jeugdhulp, en (nu nog steeds) in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG PassAnt). Ik hecht veel waarde aan de sociale omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien: in de eerste plaats het gezin, maar ook de bredere familie, school, vriendengroep,… Vanuit deze visie volg ik momenteel een bijkomende opleiding tot systeem- en gezinstherapeut bij Context (UPC KU Leuven).

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0456 / 172 613 of per mail. 

Als zelfstandig orthopedagoog ben ik verplicht om mijn ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier.