Hanne Baert

Ieder kind, jongere en ouder is anders, vanuit een eigen persoonlijkheid, ervaringen en eventuele problematiek. Steeds zoeken naar afstemming tussen de verschillende gezinsleden kan grote uitdagingen met zich mee brengen. Soms ervaren mensen in het dagelijks leven heel wat moeilijkheden als ruzies zwaar gaan wegen, bezorgdheden over gedrag van een kind of jongere de overhand nemen en je onzekerheid als ouder toeneemt. Samen met het gezin ga ik op zoek naar de betekenis van gedrag, om daarna te kijken hoe we de onderliggende noden en verwachtingen op elkaar kunnen afstemmen. Op deze manier komt er weer ruimte voor gesprek, groei, warmte en fijne momenten in het gezin. We bouwen ieder traject samen op, waarbij ik graag afwissel tussen individueel werken met kinderen en jongeren, oudergesprekken en gezinsgesprekken, steeds op basis van de vragen en noden van alle betrokkenen.

Tijdens mijn opleiding tot klinisch orthopedagoge (KU Leuven) leerde ik om moeilijkheden binnen het gezin niet (alleen) als een individuele problematiek te zien, maar ook te kaderen in de zoektocht naar afstemming tussen ouder en kind. De afgelopen jaren heb ik gewerkt met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin, binnen de psychiatrische zorg en (nu nog steeds) binnen de integrale jeugdhulp. Ik volg op dit moment ook een bijkomende opleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (Context UPC KU Leuven) om me verder te specialiseren.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0456 / 172 613 of per mail. 

Als zelfstandig orthopedagoog ben ik verplicht om mijn ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier.