Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode om psychisch lijden te verlichten of beter hanteerbaar te maken.

Dat zegt alles en niets.

Wij geven daar een invulling aan die op maat gemaakt is volgens de hulpvraag die je hebt. We nemen dan ook de tijd om naar jouw noden te luisteren en je verhaal te verkennen. Intussen kan jij je in de eerste sessies een beeld vormen van wat therapie voor jou kan betekenen en of het aanbod afgestemd is op jouw verwachtingen. 

De consultaties kunnen voor een individuele volwassene zijn. Als de bezorgdheid over een kind of jongere  gaat, kunnen de sessies voor het kind zijn, voor de ouders of voor het hele gezin. Bij relatie- of gezinstherapie komen beide partners of het gezin samen op het eerste gesprek.

Elke therapie is een zoekproces met voortdurend onderling afstemmen. Het is onmogelijk om vooraf exact weer te geven hoe de begeleiding zal verlopen.  De start wordt vastgelegd tijdens het eerste gesprek en onze koers wordt steeds bijgesteld, in wederzijds overleg. De frequentie van de sessies worden volgens de nood afgesproken.