Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode om psychisch lijden te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Dat zegt alles en niets.

Wij zoeken naar een invulling op maat van jouw vraag. We nemen dan ook de tijd om naar jouw verhaal te luisteren en je hulpvraag te verkennen. Intussen kan jij je in de eerste sessies een beeld vormen van wat therapie voor jou kan betekenen en of het aanbod afgestemd is op jouw verwachtingen.  Psychotherapie is een dialoog, waarin jij met je therapeut op zoek gaat naar antwoorden op je vragen en naar de beste eerstvolgende stap. Er zijn geen pasklare oplossingen. In therapie gaan we op zoek naar de betekenis achter het gedrag. We vertalen de boodschap die vervat kan liggen in een symptoom.

We leven als mens samen met anderen en soms zijn de interacties met anderen moeizaam. Dan kan het beter zijn om samen naar de psycholoog te komen: als koppel, als ouderpaar, als gezin. De consultaties kunnen dus voor een individuele volwassene zijn of voor het kind, voor de ouders of voor het hele gezin. Bij relatie- of gezinstherapie komen beide partners of het gezin samen op het eerste gesprek. Daar bekijken we dan hoe de daaropvolgende sessies verlopen. 

Tijdens de sessies werken we met systeemtherapeutische (o.a. EFT), psychodynamische, narratieve of cognitief-gedragsmatige technieken, afhankelijk van wat best bij jou lijkt te passen. Voor jou of je kind voelt het aan als gesprekken, tekeningen maken, spelobservatie,…  

Elke therapie is een zoekproces met voortdurend onderling afstemmen. Het is onmogelijk om vooraf exact weer te geven hoe de begeleiding zal verlopen.  De start wordt vastgelegd tijdens het eerste gesprek en onze koers wordt steeds bijgesteld, in wederzijds overleg. De frequentie van de sessies en de duur van de begeleiding worden volgens de nood bepaald.