Relatietherapie

Elke relatie kent moeilijkere periodes. Vaak geraak je hier als koppel samen door en wordt jullie verbondenheid hierdoor versterkt. Soms lukt dit niet door allerlei omstandigheden binnen of buiten jullie relatie: er is nog weinig communicatie mogelijk, elke poging tot een gesprek mondt uit in ruzie, jullie zijn te ver van elkaar verwijderd geraakt, er is sprake van een relatiekwetsuur (bv. een buitenechtelijke relatie) waardoor je je niet meer durft open te stellen voor je partner,…

De beslissing om naar een relatietherapeut te stappen is niet evident. Meestal hebben jullie zelf al een aantal dingen geprobeerd om de relatie nieuw leven in te blazen. Relatietherapie kan helpen om samen tot nieuwe inzichten te komen en terug dichter bij elkaar te komen.

In relatietherapie maken we gebruik van principes uit EFT (Emotionally Focused Therapy), waarin men uitgaat van de universele behoefte om zich verbonden te voelen met de ander. EFT onderzoekt de patronen die ontstaan zijn in jullie relatie en heeft hierbij aandacht voor de onderliggende emoties. Er wordt op een niet-veroordelende en inzichtgevende manier naar relatieproblemen en de ontstane interactiepatronen gekeken. Met oog voor ieders manier van reageren, ontstaat er meer ruimte voor begrip en toenadering. Daarnaast wordt geëxploreerd hoe we deze patronen kunnen doorbreken en er opnieuw verbinding kan ontstaan.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.