Hulpvragen

Elke vraag is het waard om gesteld te worden, elke twijfel mag worden uitgesproken. Mensen komen om zeer uiteenlopende redenen aankloppen voor advies, therapie, ondersteuning.

 

Volwassenen & adolescenten

Emotionele problemen
Angst, kwaadheid, verdriet, depressie, levensmoeheid, onzekerheid, eenzaamheid,…
Relatieproblemen
…met partner, met kinderen, met familie, met nieuwe gezinsleden, met vrienden & collega’s,…
Ontwikkelen van assertiviteit
Vergroten van de weerbaarheid en de eigen autonomie,…
Verwerkingsproblemen
Scheiding, overlijden, werkverlies, handicap, trauma’s,…
Stress- en spanningsklachten
Hyperventilatie, slaapproblemen,…
Psychosomatische klachten
Hoofdpijnen, spijsverteringsproblemen,…
Nood aan ondersteuning bij persoonlijke groei en zingeving
Persoonlijke crisis, omgaan met nieuwe levensfasen, midlife,…

Kinderen/adolescenten en hun ouders

Opvoedingsvragen en/of -problemen
Emotionele problemen
Angst, kwaadheid, verdriet, faalangst, depressie, …
Gedrags- en ontwikkelingsproblemen
Agressie, pestproblemen, ADHD, stelen, eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen, …
Begeleiding van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
Verwerkingsproblemen
Scheiding, overlijden, handicap, trauma’s,…
Psychosomatische klachten
Hoofdpijn en buikpijn
Sociale vaardigheidstraining (SVT)