Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Als je bezorgd bent over je kind, bekijken we bij de aanmelding wie best naar het eerste gesprek komt. Daarna kunnen de sessies voor je kind zijn, voor de ouders of voor het hele gezin. Soms is gezinstherapie het meest aangewezen, ook wanneer de moeilijkheden vooral bij één van de kinderen naar boven komen. 

Tijdens de individuele sessies werken we met systeemtherapeutische, psychodynamische, narratieve of cognitief-gedragstherapeutische technieken, afhankelijk van wat best bij het kind of de jongere lijkt te passen.  Concreet gaat het om gesprekken, tekeningen maken en samen spelen.