Ons aanbod

Ons aanbod is afhankelijk van jouw vraag. In een kort telefonisch contact en het daaropvolgend eerste gesprek verkennen we wat jouw hulpvraag is en trachten we op basis daarvan een gepast zorgaanbod te geven.

Dat kan individuele therapie zijn, gezinstherapie of relatietherapie. Maar misschien is er een individuele psychodiagnostiek aangewezen. Soms kan ouderbegeleiding jou het best ondersteunen. Ook sociale vaardigheidstraining (in groep) is een mogelijke piste. Afhankelijk van jouw vraag zoeken we naar het best passende aanbod. Als we dat niet binnen onze praktijk kunnen aanbieden, zoeken we naar een hulpverlener in de regio die kan aansluiten bij jouw vraag.

Daarnaast organiseren we lezingen of informatie-avonden of workshops op maat.