Ons aanbod

Ons aanbod is afhankelijk van jouw vraag. In een eerste gesprek verkennen we wat jouw hulpvraag is en trachten we daarop een gepast zorgaanbod te geven.

Dat kan individuele therapie zijn, gezinstherapie, relatietherapie of groepstherapie.

Als jij daarin toestemt, houden wij contact met je huisarts, het CLB, de school,… zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op de context waarin je leeft.