Ons aanbod

Hulpvragen kunnen zeer divers zijn.  Afhankelijk van jouw vraag zoeken we naar het best passende aanbod. Wij bieden hulp aan kinderen, adolescenten, volwassenenkoppels en gezinnen.

In een kort telefonisch contact en het daaropvolgend eerste gesprek verkennen we wat jouw hulpvraag is en trachten we op basis daarvan een gepast zorgaanbod te geven.

Dit kan onder de vorm zijn van kort advies of ondersteuning, individuele therapiegezinstherapie of relatietherapie. Maar misschien is er indviduele psychodiagnostiek aangewezen. Soms kan ouderbegeleiding jou het best ondersteunen.

Ook sociale vaardigheidstraining of de therapiegroep ‘Overhoop’ zijn mogelijke pistes. Als we niet binnen onze praktijk het juiste aanbod kunnen aanbieden, zoeken we naar een hulpverlener in de regio die kan aansluiten bij jouw vraag.

De duur van een begeleiding of therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van je problemen, wensen en mogelijkheden. 

Met jouw toestemming werken we nauw samen met huisartsen, scholen, CLB’s, logopedisten, kinesitherapeuten,…