Psychodiagnostiek bij adolescenten en volwassenen

Bij sommige hulpvragen en moeilijkheden is het zinvol om op een systematische manier in kaart te brengen wat er aan de hand is, zodat we dit kunnen begrijpen en verklaren en nagaan welke interventies daarbij ondersteunend kunnen zijn.

Een psychodiagnostisch proces bestaat uit een aantal fasen, die we hieronder bespreken.

Intakegesprek

Tijdens ons eerste gesprek brengen we je klachten, symptomen en algemeen functioneren in kaart aan de hand van een anamnese. Op basis van deze informatie en jouw hulpvraag wordt er een testbatterij samengesteld, bestaande uit wetenschappelijk onderbouwde, gestandaardiseerde instrumenten.

Het psychodiagnostisch onderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek is er op gericht om een antwoord te geven op de vraag of er al dan niet een onderliggende kwetsbaarheid of stoornis aanwezig is. Om dit in kaart te brengen, is het zinvol om breed te kijken en verschillende mogelijke hypotheses mee te nemen. Hierdoor kunnen we met zekerheid de aanwezigheid van een psychologische stoornis weerhouden of verwerpen en kan er een correcte diagnosestelling volgen. Onderstaande hypotheses kunnen onderzocht worden, de aanwezigheid van:

  • Een autismespectrumstoornis
  • Een aandachtsdeficiĆ«ntie- / hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
  • Een persoonlijkheidsproblematiek
  • Een angststoornis
  • Een stemmingsstoornis
  • Een psychotische stoornis
  • Een posttraumatische stresstoornis
  • Een hechtingsstoornis

Tijdens een psychodiagnostisch onderzoek worden ook steeds een intelligentieonderzoek alsook een onderzoek naar copingvaardigheden uitgevoerd.

Nabespreking en verslaggeving

Na afloop van het onderzoek wordt al de informatie die verzameld werd, gebundeld in een verslag, waarbij we zicht geven op mogelijk onderliggende kwetsbaarheden en sterktes. Op basis van deze informatie kan de aanwezigheid van een psychologische stoornis weerhouden of verworpen worden. Er wordt steeds een psychologisch behandeladvies uitgeschreven op basis van de bekomen informatie. Al deze informatie zal uitgebreid besproken worden tijdens de nabespreking.