Gezinstherapie

Als je voelt dat het dagdagelijks samenleven in je gezin niet evident is, kan een therapeutisch kader helpend zijn om met elkaar in gesprek te gaan. We zoeken hoe de gesprekken de verbinding tussen de gezinsleden kunnen bevorderen om het samenleven thuis aangenamer te maken.

Tijdens een gezinstherapeutisch traject vormt de therapiekamer een veilige ruimte om over ieders bezorgdheden te spreken en elkaar (beter) te begrijpen. We praten over de noden en verwachtingen binnen het gezin en zoeken samen naar afstemming hiertussen. In gezinnen met jonge kinderen, wordt er niet alleen gepraat, maar ook getekend en gespeeld. Als er gezinsleden zijn die liever willen zwijgen, proberen we ook naar de betekenis van het zwijgen te ‘luisteren’.

Zorgen over een gezinslid laten doorgaans het hele gezin niet onbewogen. Daarnaast kan het gezin ook een grote bron van ondersteuning zijn voor een kind of jongere die met iets worstelt. Daarom kan een individuele vraag rond het functioneren van je kind soms uitmonden in een gezinsgerichte aanpak.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.