Iedereen naar de psycholoog voor 11 euro?

Nadat minister Vandenbroucke in de zomer van 2021 met de nieuwe conventie aankondigde dat ‘iedereen naar de psycholoog’ zou kunnen voor 11 euro, is er door de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg hard gewerkt om tot een haalbare realisatie van deze belofte te komen.

Via de beroepsvereniging hebben we enorm aangedrongen op een juiste communicatie naar de cliënt opdat ieder goed geïnformeerd is en de burgers met de juiste verwachtingen naar de psycholoog zullen stappen of verwezen worden. In afwachting hiervan vinden wij het belangrijk u alvast in te lichten.

De conventie heeft onvoldoende middelen om iedereen de terugbetaling aan te bieden. Daarom kunnen slechts een beperkt aantal psychologen en klinisch orthopedagogen (sinds 1 april 2022) instappen en wordt er enkel voor een beperkt aantal sessies terugbetaling gegeven aan mensen uit prioritaire kwetsbare doelgroepen.

Wij hebben in onze praktijk ervoor gekozen om niet toe te treden, daardoor geen nieuwe doelgroepen te bedienen en beschikbaar te blijven voor onze huidige cliënten.  We hopen dat deze conventie in de toekomst wordt uitgebreid en daardoor voor meer mensen toegankelijk wordt.

Een overzicht van de geconventioneerde psychologen en orthopedagogen voor volwassenen vind je op de website van Diletti (www.diletti.be), voor kinderen en jongeren vind je die op de website van Yuneco (www.yuneco.be). Vaak zijn zij gelimiteerd in het aantal sessies/uren per week waarin zij mensen kunnen zien binnen de conventie.