Marleen Homans

Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van je kind, kan het zinvol zijn om te zoeken naar de betekenis van de klachten en wat we eraan kunnen doen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan meer duidelijkheid brengen over wat er net aan de hand is, hoe deze moeilijkheden verklaard kunnen worden en welke interventies helpend zijn. Daarbij maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmiddelen, zoals vragenlijsten, spelobservaties, testen, projectief materiaal, gesprekken,…. De bevindingen van het onderzoek bespreken we tijdens het zogenaamde adviesgesprek, waarbij we ook bekijken welk hulpaanbod het meest passend is. Ook maak ik steeds een uitgebreid verslag van het onderzoeksproces, waarbij ik oog heb voor zowel de kwetsbaarheden als de sterktes van het kind of de jongere en hoe deze samenhangen met de context. Bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis, zoals ASS of AD(H)D, is een multidisciplinair onderzoek nodig en werk ik samen met een kinderpsychiater.

Vaak mondt een onderzoeksproces uit in een therapeutisch proces waarin we samen zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden. Dit is steeds maatwerk omdat elk kind, elke jongere en elke context anders is. Soms is een ander hulpaanbod meer geschikt voor de specifieke klachten en verwijs ik door naar een collega binnen of buiten de groepspraktijk Adelante.

Uiteraard kan je bij mij ook terecht voor een psychologische begeleiding zonder voorafgaand psychodiagnostisch onderzoek. De manier waarop ik werk, hangt af van de leeftijd en de eigenheid van het kind of de jongere, alsook van de hulpvragen. Waar ik met een jong kind hoofdzakelijk werk via spel en tekeningen, ga ik met een jongere in gesprek. Ouders of opvoeders worden nauw betrokken bij dit proces. Ook is overleg met school soms zinvol.

Doorheen de jaren heb ik ruime ervaring verworven in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn.

Voor een eerste afspraak bel je naar 016 / 602 502 of meld je aan via het aanmeldingsformulier.

Ben je reeds bij mij in begeleiding, dan kan je me bereiken op 0473 / 481 237 of per mail.

Als zelfstandig psycholoog zijn wij verplicht om onze ondernemingsgegevens te delen. De technische gegevens van mijn onderneming vind je hier